Wij zijn KAS is een groep jeugdhulpverleners met eigen zelfstandige praktijken, eigen specialisme en werkwijze, maar met dezelfde gedachten waaruit we werken. KAS staat voor Kleine Aanbieders Samenwerking. We bieden psychosociale zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders. De hulpvragen die we behandelen, zijn divers en passend binnen de specialistische jeugdhulp. We willen goed aansluiten bij kind en gezin en kijken wat nodig is in elke afzonderlijke situatie. Als kleine zelfstandigen kunnen we heel persoonlijk samen met hulpvragers werken. De lijntjes zijn kort en er is snel contact.

Ons werkgebied is het Hart van Brabant, in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Berkel-Enschot, Biezenmortel, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Udenhout en Waalwijk.

Wij zijn KAS Illustratie pratende mensen

Waar staan we voor?

Betrokkenheid en verantwoordelijkheid

Als kleine zorgaanbieders hebben we een enorme drive om inhoudelijk kwalitatief goede behandeling te leveren. Onze cliënten zijn degenen waar we verantwoording aan af moeten leggen. Dit zorgt voor grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid in ons handelen om resultaten te bereiken. Daarnaast realiseren we ons dat we als behandelaren ook een verantwoording hebben naar onze financierders, in het geval van jeugdhulpverlening de gemeente.

Persoonlijk

Jeugdigen, het gezin en systeem kiezen voor één van onze hulpverleners juist omdat we klein en persoonlijk zijn. De individuele praktijken en hulpverleners hebben een eigen karakter en een persoonlijke benadering.

Betrouwbaar

We zijn als jeugdhulpaanbieder betrouwbaar op alle fronten: afspraak is afspraak, de hulpverlener waarmee de cliënt het traject aangaat, blijft dezelfde zodat er een relatie kan worden opgebouwd. Dat vinden we belangrijk.

Maatwerk

We bieden maatwerk. Daarmee bedoelen we dat we in onze aanpak in een traject heen en weer kunnen schuiven van het werken met jeugdige, werken met ouders, gezamenlijk, hele systeem en wanneer nodig ook school. Vanuit de specialistische expertise van de jeugdhulpverlener wordt de inschatting gemaakt, wat in welk deel van het traject het meest leidt tot resultaten. De werkrelatie met het systeem/gezin wordt van het begin van het traject zo opgebouwd dat bijstelling mogelijk is als daarmee de resultaten eerder of sterk gehaald kunnen worden.

Wij leveren
kwaliteit

Alle hulpverleners binnen Wij zijn KAS hebben ervaring in het behandelen van jeugd, waarvan een aantal leden ruime ervaring binnen het (dag)klinische werkveld, en allemaal binnen de ambulante jeugdhulp.

Met onze jeugdhulpverleners werken wij vanuit een basis van vertrouwen en verbinding. Doordat we met hen een persoonlijke band opbouwen, bouwen we ook een sterke inhoudelijke samenwerking op. Vanzelfsprekend voldoen ook onze jeugdhulpverleners aan de kwaliteitseisen die voor onze collega’s gelden.

Onze ervaringsgerichte werkwijze versterkt de autonomie en het oplossend vermogen van de jeugdige en ouders. Deze aanpak maakt zelfredzaam. Bij een eventuele volgende uitdaging kan teruggegrepen worden op die ontwikkelde vaardigheden. De kans dat opnieuw hulp nodig is, wordt daardoor veel kleiner.

We monitoren onze kwaliteit door onze cliënten te vragen hun behandeling te evalueren op tevredenheid over de behandeling en klachtenverloop. Deze resultaten koppelen we terug naar het CBS en uiteraard gaan we aan de slag met eventuele verbeterpunten.

Zorgzwaarte

Heeft u meer informatie nodig over de zorgzwaarte die wij binnen onze samenwerking kunnen behandelen? Klik dan hieronder of bel ons voor meer informatie.

De bestuurders van Wij zijn KAS

wijzijnkas groepsfoto

Ingeborg Graumans, Arijan van Bavel en Tineke Brug

Foto Corina Warmerdam

Administratie:
Corina Warmerdam

Kwaliteit van zorg voor jeugd en gezin

Wij staan voor het leveren van kwaliteit, samen met de jeugdigen en hun netwerk, maar ook in samenwerking met elkaar.

Verbinding

Onze organisatie werkt vanuit onderlinge verbinding; we zijn er trots op samen te werken en dragen zorg voor de diensten die we leveren.

Registraties

Vanzelfsprekend zijn onze leden geregistreerd in het SKJ , register vaktherapie en/of BIG. Ook voldoen we aan de eisen met betrekking tot nascholing, inter- of supervisie en praktiserend behandelaar zijn, om onze registraties te behouden.

Specialisatie

We specialiseren ons op de vlakken waarvan we uit ervaring weten dat we hier goed in zijn en we delen in elkaars kennis, bijvoorbeeld door intercollegiale consultatie. De cliënten profiteren van de diversiteit van onze brede expertise.

Samenwerking

Naast het leveren van de best mogelijke psychosociale zorg voor jeugdigen en gezin, werken we samen met de Toegang, het medisch domein en jeugdhulpverleners uit andere segmenten.

Kwaliteitseisen

In ons aanvullend kwaliteitsdocument, hebben we binnen de organisatie afspraken rondom de voorwaarden en borging van de kwaliteit verder uitgewerkt.

Regiebehandelaar

De rol van regiebehandelaar blijkt ons goed te passen. We zijn een sterke spin in het web van de behandeling van de jeugdigen, door de samenkomst van persoonsgerichte zorg en expertise. We pleiten er dan ook voor dat we de functie van regiebehandelaar blijven uitvoeren.

Open houding

In onze organisatie heerst een klimaat van openheid, eerlijkheid en responsiviteit, zodat de kwaliteit van de zorg voor cliënten voorop staat.