De aangesloten praktijken van Wij zijn KAS bieden specialistische jeugdhulp.

Wij zijn KAS levert maatwerk en kijkt samen met de jeugdige en de ouders/verzorgers naar de best passende hulp. Deze wordt aangepast aan elke hulpvraag! Geen enkel kind is hetzelfde, geen enkele situatie is hetzelfde. Elk traject is dus uniek. Door de samenwerking van verschillende jeugdhulpverleners zijn combinaties van onderzoek, behandeling en begeleiding mogelijk.

Mocht je hulpvraag niet precies passen in één van onderstaande beschrijvingen, neem toch gerust contact op! Wij zijn KAS gaat samen met je kijken naar de mogelijkheden.

Diagnostiek

Psychodiagnostisch onderzoek brengt de ontwikkeling en het gedrag van een kind in kaart. Het onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden en belemmeringen van een jeugdige, waarmee de aanpak thuis en op school beter kan worden afgestemd op wat een jeugdige nodig heeft. De onderzoeker is aangesloten bij NVO of register SKJ.

Jeugd- en opvoedhulp Behandeling

Vaktherapie
Beeldende therapie, dramatherapie, dans- en bewegingstherapie, psychomotorische therapie, speltherapie of muziektherapie

Deze therapie is ervaringsgericht. In de sessies wordt naast taal een ander middel gebruikt om te communiceren, gevoelens te uiten, emoties te reguleren, ervaringen te verwerken, nieuw gedrag te oefenen. De therapeut is aangesloten bij het register SKJ of register vaktherapie.

Systeemtherapie/gezinsbehandeling
Door middel van gesprek en ervaringsgerichte oefeningen wordt een duurzame positieve verandering in de gezinssituatie bewerkstelligd met aandacht voor alle betrokken gezinsleden. De therapeut is aangesloten bij het register SKJ of register vaktherapie.

Jeugd- en opvoedhulp Begeleiding

Gezinsbegeleiding, ambulante begeleiding jeugdige
De gezinsbegeleider is opgeleid om jeugdigen en hun gezinnen met uiteenlopende hulpvragen begeleiding te bieden. De gezinsbegeleider is aangesloten bij het register SKJ. Begeleiding vindt plaats bij de jeugdige thuis of op school.

Voor meer informatie
Kijk op de website van de aangesloten praktijken

De website van de samenwerkende gemeenten binnen Regio Hart van Brabant geeft meer informatie over jeugdhulp. Bij Segment 4 vind je wat uitleg over vaktherapie en Jeugd- en opvoedhulp.

Vaktherapie.nl geeft een duidelijk overzicht van de mogelijkheden van deze therapie

De website van Het Nederlands Jeugdinstituut geeft heel veel praktische informatie voor jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers.

De gemeente organiseert regelmatig cursussen, webinars en ontmoetingsmogelijkheden voor ouders die met vragen rondlopen. Neem een kijkje op ggdhvb.nl/cursussen !