Graag denken we met gemeenten mee over de kaders waarbinnen kwalitatief goede jeugdhulp geboden kan worden. 

We bieden psychosociale zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders in de regio Hart van Brabant. De hulpvragen die we behandelen zijn divers en passend binnen de specialistische jeugdhulp.

Wij zijn KAS bestaat uit zelfstandige praktijken met eigen specialisme en werkwijze. Bekijk meer informatie over onder meer de zorgzwaarte die wij binnen onze samenwerking kunnen behandelen.


De kracht van jeugdhulp Wij zijn KAS

Specialistische jeugdhulp in het Hart van Brabant

Persoonlijke benadering

Jeugdigen, het gezin en systeem kiezen voor één van onze praktijken juist omdat we klein en persoonlijk zijn. De individuele praktijken en aanbieders hebben een eigen karakter en een persoonlijke benadering.

Resultaat

Onze ervaringsgerichte werkwijze versterkt de autonomie en het oplossend vermogen van de jeugdige en ouders. Deze aanpak maakt zelfredzaam. Bij een eventuele volgende uitdaging, kan teruggegrepen worden op die ontwikkelde vaardigheden. De kans dat opnieuw hulp nodig is, wordt daardoor veel kleiner.

Samenwerking

Naast het leveren van de best mogelijke psychosociale zorg voor jeugdigen en gezin, werken we samen met de Toegang, het medisch domein en jeugdhulpverleners uit andere segmenten. 

Kwaliteit van zorg

Als kleine zorgaanbieders zijn we enorm gedreven om een kwalitatief goede behandeling te leveren. Onze cliënten zijn degenen waar we verantwoording aan af leggen. Dit zorgt voor grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid in ons handelen. Lees meer onder Jeugd & Gezin. 

Werkwijze

De werkrelatie met het systeem, jeugdige en of gezin, wordt vanaf het begin flexibel opgebouwd. Dit zodat in een traject, de op dat moment best passende methode ingezet kan worden. De jeugdhulpaanbieder schat vanuit specialistische expertise in wat, in welk deel van het traject, het meest leidt tot resultaten. 

Regiebehandelaar

De rol van regiebehandelaar blijkt ons goed te passen. We zijn een sterke spin in het web van de behandeling van de jeugdigen, door de samenkomst van persoonsgerichte zorg en expertise. We pleiten er dan ook voor dat we de functie van regiebehandelaar blijven uitvoeren.